Business

Erotická masáž pro ženy může mít i léčebný účinek

V některých ezoterických naukách se můžete dočíst, že cílem snažení každé živé duše v průběhu života v lidském těle je dosáhnout rovnováhy mezi maskulinní a feminní složkou, jinými slovy mezi rozumem a citem. Do hry však promlouvá fyzické tělo a jeho významné rozdíly mezi muži a ženami ve vnímání okolní reality. Odlišnosti spočívají v samotné tělesné konstituci, a tak je nutné k nim přihlížet.

Ženy jsou citlivější než muži – ženská citlivost a vnímavost a lepší intuice – to jsou hlavní „zbraně“ něžného pohlaví, ženy zkrátka snáze rozpoznají různé léčky a nástrahy, které nám život předkládá, a zároveň si dokážou lépe užít tělesných doteků. Pro ženu je velmi důležitá předehra před pohlavním aktem, mazlení a dotýkání se po celém těle pro ni představují nesmírnou rozkoš, a častokrát se stává, že u svého partnera nenalézá takovou něhu, po jaké z hloubi své duše touží.

ženské vzrušení

Erotické masáže jako cesta k uspokojení

Erotická masáž pro ženy https://mataharisalon.cz/cs/masaz-pro-zeny může představovat jednu z cest, jak dosáhnout vytouženého prožitku, a to i tehdy, provádí-li masérský úkon žena, nikoli masér. Ženská pokožka je navíc mnohem citlivější, než ta mužská, a tím se tento akt mezi dvěma ženami může posunout na vyšší úroveň, kterou mystici nazývají splynutím duší. Větší citlivost ženské pokožky také souvisí s její tloušťkou – je tenčí, než kůže mužů, a pod vrchní vrstvou (epidermis) se nachází silnější tuková tkáň, která příjemné pocity z doteků ženskou dlaní ještě umocňuje.

ňadra v podprsence

Žena se také vůči jiné ženě dokáže více otevřít, uvolnit zábrany a prožít slastný několikanásobný orgasmus, což je v podstatě touha po něčem přirozeném, čeho se nám tak často v běžném životě nedostává. Orgasmus má také očistný efekt, má příznivý vliv nejen na frustrovanou a stresovanou psychiku, ale i na regeneraci tělesných buněk, krevní oběh a nervovou soustavu. Pravidelné orgasmy dokonce podporují trávení a správné fungování lymfatického a imunitního systému.