Produkty

Štětovnice VL 604 používají stavbaři i při rekonstrukcích jezů

Stavební odvětví je obor, který je nesmírně obsáhlý a složitý. Architekti, konstruktéři a stavebníci musí zvládnout navrhnout a zhotovit stavby, které se nezřítí, budou bezpečné i za nepříznivého počasí a budou lidem sloužit mnoho let. Do tohoto oboru patří i vodní stavby.

K vodním stavbám řadíme nejen mosty a přehradní hráze, ale také jezy na řekách, zpevněné říční břehy, nábřeží a nábřežní zdi. To vše zajišťuje v krajině i v lidských sídlech bezpečí pro jejich obyvatele, s ohledem na regulaci průtoku vody, pokud se její hladina zvýší až k povodňovému stavu. Mnoho povodní by mělo také ničivější efekt, kdybychom neměli k dispozici regulační mechanismy vodního průtoku, s nimiž lze alespoň do určité míry ovlivnit nevyzpytatelné chování vodní masy.

štětovnice u vodních staveb

Jestliže se někde začne rekonstruovat nebo stavět most, mnoho lidí se o této události dozví vzhledem k tomu, že bude nutné provést některá dopravní opatření, např. uzavírky, objížďky apod. V takové chvíli si pak dotyční mohou lépe připomenout, že vodní stavby existují, a jaký vliv na náš život opravdu mají. Jiná situace ovšem nastává u jezů, ty jsou mnohdy opomíjené, přehlížené, a že se opraví nějaký jez, se možná ani nedovtípíte.

Rožmberk nad Vltavou

Kupříkladu jez v Rožmberku nad Vltavou. Do roku 1996 to byl doslova vodácký šlágr, po pravé straně jezu byla poměrně široká propust, která umožnila splouvání terénu v divočejší vodě s poměrně velkými vlnami, a mnoho vodáků, kteří plánovali výpravu po Vltavě, se na rožmberský jez těšilo. Pak ale přišlo léto 1997 a jez se musel podrobit rekonstrukci, protože nebyl v dobrém technickém stavu. Do Vltavy tentokrát vstoupili stavbaři a mohli jste tu také vidět jednu z nejdůležitějších pomůcek u vodních staveb – štětovnici VL 604 MTZ servis, která regulovala průtok vody, aby bylo možné začít kotvit základové bloky pro nový jez, tentokrát se sportovní propustí, která vodákům sice umožní jez zdolat, ale už za odlišných podmínek.

V každém případě ale štětovnice VL 604 přispěla k tomu, že jez je má od roku 1997 novou tvář, a kdo se na Vltavě tak často neplaví, možná ani neví, že tu celé léto v tomto roce stavbaři pilně pracovali, aby naše krajina patřila k těm nejkrásnějším na světě.