Pro zdravý život


To, jakou pozornost vÄ›nuje každý svému zdraví, je jeho soukromá vÄ›c. Ten, kdo nechce nic zanedbat, musí mít pÅ™edevším dostatek informací. MÄ›l by vÄ›dÄ›t, odkud mu hrozí nebezpeÄí. NaÅ¡e zdraví ohrožuje totiž nejen nesprávný životní styl, ale existuje i nepřítel, v jehož spoleÄnosti trávíme v klidu každý den. A v mnoha případech i velmi rádi. Jedná se o tak zvaný elektrosmog, který vzniká kolem veÅ¡kerého elektrozařízení. VÅ¡ude tam, kde je elektÅ™ina, vyskytuje se i toto nepÅ™irozené a zdraví Å¡kodlivé záření. Kdo chce žít zdravÄ›, nemÄ›l by tohoto skrytého nepřítele podceňovat. MÄ›l by se proti nÄ›mu úÄinnÄ› bránit.

Život s moderní technikou

Čím více technických vymožeností máme k dispozici, tím vÄ›tšímu nebezpeÄí jsme vystaveni. Moderní technika je naÅ¡im skvÄ›lým pomocníkem a zábavným spoleÄníkem. DÄ›lá nám život snazším a příjemnÄ›jším. OvÅ¡em spolu s tÄ›mito pozitivy musíme bohužel pÅ™ijímat i negativa. Ta pÅ™edstavuje nepÅ™irozené záření, pro něž se vžil název elektrosmog. Vzniká kolem vÅ¡eho, jež má co doÄinÄ›ní s elektÅ™inou. Takovou skrytou hrozbou jsou nejen nejrůznÄ›jší domácí přístroje ale také různé vysílaÄe a zdroje umístÄ›né nedaleko obydlí.