Něco o naší společnosti – zbytek najdete na našich internetových stránkách


Kdo jsme? Jsme spoleÄnost, která se kromÄ› zemních, výkopových, bouracích a vyklízecích, zahradnických, stavebních a dopravních prací, zabývá také úklidovými pracemi, které dokáží naÅ¡im klientům zabezpeÄit perfektní pořádek v jejich nemovitostech a v jejich domovech. Rádi vyhovíme tÄ›m nejobyÄejnÄ›jším zákazníkům až po ty nejnároÄnÄ›jší. Postaráme se o vaÅ¡e firemní i soukromé prostory a provedeme pravidelný Äi jednorázový úklid pÅ™esnÄ› podle vaÅ¡eho zadání.

Zapomeňte na mytí oken, uděláme to za vás

PotÅ™ebujete umýt okna? Za velmi sympatickou cenu vám je umyjeme, aÅ¥ jsou nová nebo staršího typu, aÅ¥ jsou kovová, plastová Äi dÅ™evÄ›ná. SamozÅ™ejmÄ›, že oÄistíme rámy, parapety, žaluzie a dokážeme zajistit Äistotu vaÅ¡ich oken i na hůře přístupných místech Äi na výškových budovách. NedÄ›lejte si starosti ani v případÄ›, že jsou vaÅ¡e okna extrémnÄ› zneÄiÅ¡tÄ›ná a není pÅ™esnÄ› prakticky už vůbec vidÄ›t. StejnÄ› tak jako zpacifikujeme vaÅ¡e okna, poradíme si s celou vaší nemovitostí. Objednejte si to, co právÄ› potÅ™ebujete!