Produkty

Chcete zlepšit svou paměť a koncentraci?


Velká spousta lidí Äi studentů se jistÄ› Äasto potýká s vyÄerpáním a náporem, jelikož v dneÅ¡ní dobÄ› jsou obecnÄ› na vÅ¡echny kladeny pořád vÄ›tší a vÄ›tší nároky. Stále se musíme uÄit novým vÄ›cem, ovládat nové technologie a zpracovávat velké množství informací.

Studenti ve zkouÅ¡kovém období, které nÄ›kdy může trvat i nÄ›kolik mÄ›síců, jsou nuceni nauÄit se nazpaměť obrovskou spoustu informací, což může být po urÄité dobÄ› velmi nároÄné a vyÄerpávající. Velmi Äasto se také stává, že po celém dni, kdy je ÄlovÄ›k nucen stále pÅ™ijímat nové informace, je následnÄ› nemožné dále se koncentrovat na urÄitou Äinnost.

rozmarýn na stole

Jak náš mozek a nervovou soustavu podpořit, aby pracovala lépe?

SkvÄ›lými pomocníky jsou nejrůznÄ›jší bylinky, které nám mohou pomoci nejen k lepší koncentraci, ale rovněž nám mohou pomoci k psychické pohodÄ›, jež je v dneÅ¡ní dobÄ› velmi důležitá. Jednou z nejznámÄ›jší je například guarana, kterou můžete koupit jak ve formÄ› tablet, tak jako prášek, o kterém se říká, že je jeÅ¡tÄ› úÄinnÄ›jší. Dále vám může pomoci ženÅ¡en nebo kofeinové tablety.

uÄební pomůcky na lavici

Mimo to má užívání této byliny řadu další pozitivních vlivů na lidský organismus.

Bylina z Indie, která se užívá již po staletí

Velmi známou a úÄinnou bylinkou je Gotu Kola, která pochází z Asie. Díky vysokému obsahu vitamínu C má skvÄ›lé povzbuzující úÄinky, také zlepÅ¡uje paměť a koncentraci.

Mezi nejvýznamnÄ›jší Gotu Kola úÄinkypatří například zlepÅ¡ení mozkové Äinnosti, dále pomáhá snižovat únavu. Gotu kolu také ocení lidé, jež bojují s poruchami spánku. Dále se tato jedineÄná bylinka užívá pÅ™i léÄbÄ› nejrůznÄ›jších nemocí, jako je například epilepsie.

Gotu Kolu lze užívat jako tablety, Äi prášek. Velmi oblíbeným způsobem užívání je forma tinktury nebo Äaje. Neváhejte a zakupte unikátní bylinu Gotu Kola jeÅ¡tÄ› dnes a zlepÅ¡ete tak svůj výkon nejen pÅ™i studiu, ale i v práci.