Zábava

Tancování a posilovna


Já si myslím, že zábava je úplnÄ› pro každého ÄlovÄ›ka velice důležitá. Já si vážnÄ› nedokáži pÅ™edstavit, a to ani ve snu, že bych se tÅ™eba už nikdy nemohla bavit a Å™eknu vám, že nejvíce mÄ› baví právÄ› nÄ›jaká diskotéka a nebo nÄ›jaká zábava. JednoduÅ¡e tam, kde se dá bavit a kde se dá také tancovat. Já už od maliÄka moc ráda tancuji. Moje maminka mi říkala, že snad už od té doby, co jsem zaÄala chodit, tak jsem už tancovala.

Bez zábavy je ÄlovÄ›k smutný.

Prý jakmile tÅ™eba byla v televizi nÄ›jaká reklama, kde byla hudba, tak jsem ihned už byla na parketÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že ten parket myslela podlahu u nás v obývacím pokoji a nebo také v kuchyni. Já si tohle sice nepamatuji, že jako malé dítÄ› jsem ráda tancovala, ale zase mohu potvrdit, že už na základní Å¡kole jsem chodila do kroužku tancování, bylo to opravdu hodnÄ› zábavné. Také mÄ› těšilo, že pozdÄ›ji asi ve tÅ™etí třídÄ› se ke mnÄ› pÅ™idala moje nejlepší kamarádka. Potěšilo mÄ› to, protože jsem kamarádku stále pÅ™emlouvala, aby tam chodila se mnou. Je to vážnÄ› zábava a kamarádka mi to potvrdila, jenomže její rodiÄe jí to nechtÄ›li stále zaplatit, protože by je to stálo patnáct stovek mÄ›síÄnÄ›.

S kamarádkama se chodíme Äasto bavit.

Já vím, že je to tehdy nebylo levné. Ale jako dítÄ› jsem si to vůbec neuvÄ›domovala. NeuvÄ›domila jsem si, že ÄlovÄ›k za zábavu může zaplatit i takhle moc penÄ›z. Asi v Å¡esté třídÄ› a nebo v sedmé třídÄ› jsem už pÅ™estala chodit do taneÄní Å¡koly, chodila jsem potom na balet, ale bohužel jsem potom mÄ›la nÄ›jaký vážnÄ›jší úraz. Když jsem potom tÅ™i mÄ›síce nemohla vůbec pořádnÄ› chodit, natož tancovat a nebo dÄ›lat balet. Takže jsem s ním vším sekla. PozdÄ›ji jsem zaÄala chodit do posilovny, to mi bylo asi Å¡estnáct let a tohle mi zůstalo doteÄ. Posilovna mÄ› také například opravdu hodnÄ› baví a moje nejlepší kamarádka mÄ› opÄ›t nezradila a neopustila a chodí do posilovny se mnou. Řeknu vám, že když ÄlovÄ›k si nÄ›co oblíbí, tak je potom velice složité s tím pÅ™estat a já nechci pÅ™estat s posilovnou.